Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Topfrise-Middelfartgenbrugsplads

Nye affaldsløsninger på vej

Byrådet har besluttet, at alle affaldssække skal udskiftes med spande, samt at énfamilieboliger i kommunen skal overgå til 14 dages tømning.  

Hvorfor skal sækkene skiftes til spande

Byrådet har vedtaget at ændre beholdertypen for dagrenovation fra sække til to- hjulede beholdere.

Dagrenovation i Middelfart Kommune indsamles i dag i spande/containere, eller i sække. Dagrenovationssække er over hele landet ved at blive udfaset, med baggrund i økonomi, arbejdsmiljø og en bedre sammenkobling med fremtidens ønsker vedrørende indsamlingsteknik og ressourceindsamling. Mange grundejere har selv udtrykt ønske om at skifte fra sæk til spand. Nu følger resten.

Den nye ordning sikrer renovationsmedarbejderne et bedre arbejdsmiljø, ordningen er mere økonomisk fordelagtig, og den giver bedre mulighed for, at Middelfart kan leve op til de mange nye miljøkrav om bedre sortering og genanvendelse.

Meningsfulde affaldsløsninger til Middelfarts borgere

I forbindelse med den nyligt vedtagne Ressourceplan for Middelfart Kommune, blev det også besluttet, at der skal ske øget genanvendelse af de genanvendelige materialer i dagrenovationen, organisk affald, papir, pap, plast, metal og glas.

Vi vil i de kommende år, have stor fokus på at opfylde regeringens krav vedrørende genanvendelse af affaldet fra Middelfart Kommune, siger Agnete Damkjær, formand for Miljø og Energiudvalget. Det er meget vigtigt, at alle nye løsninger og ændringer kan forankres i både miljø og god økonomi, og jeg er sikker på at vi i god dialog med borgerne kan skabe resultater på affaldsområdet, som er med til at fastholde Middelfart Kommune som grøn kommune

Derfor skiftes der til 14 dags tømning

I processen med at effektivisere affaldshåndteringen i Middelfart kommune, har kommunens beregninger samt erfaringer fra mange kommuner landet over, vist at 14 dagstømning af dagrenovation er det mest fordelagtige.

Hvilken spand udleveres

Størsteparten af boligerne i Middelfart Kommune vil få udleveret en 240 l spand, som er forberedt til at kunne deles på midten, så den kan rumme 2 forskellige typer affald. Dette giver indlysende fordele, da der inden 2020 skal påbegyndes separat indsamling af det organiske affald.

Hvad skal man foretage sig

Alle husstande, der bliver påvirket af de nye affaldsløsninger, vil modtage et orienterende brev inden den nye spand bliver leveret. Enkelte husstande skal foretage et valg, hvilket vil fremgå af brevet. Husstande i Middelfart gamle bydel vil i en periode fortsætte med den ordning de har i dag, hvor der tømmes i sæk hver uge. Der arbejdes på at lave fælles nedgravede løsninger på linje med en række af de spændende tiltag som har fundet vej i en del andre danske byer.

Hvor kan der læses mere om de nye løsninger

www.middelfart.dk/affald vil der løbende blive informeret om de nye affaldsløsninger, og der vil blive lavet en liste med svar over de hyppigste spørgsmål.

Hvornår begynder der at ske noget

Middelfart Affald & Genbrug får fra medio august en stor sending spande hjem, og udkørslen begynder med det samme. Spandene vil blive leveret i perioden august til oktober.

Yderligere oplysninger:

Middelfart Affald & Genbrug, tlf.: 8888 4850, mail: post.renovation@middelfart.dk

Sidst opdateret af Lene Aaby
14. august 2019

Nye beholdere - FAQ

1. Hvornår får vi den nye beholder?
Du kan se på vores hjemmeside hvordan udbringningeni store træk kommer til at forløbe. Der er ikke dato på hver husstand.
 
2.  Hvad koster det at skifte.
Det er gratis at skifte.
 
3. Hvor skal min beholder stå - min sæk skal igennem huset men jeg tror ikke jeg kan få beholderen igennem?
Placeringen af beholdere er beskrevet i det nye regulativ, som er på vej i høring fra d. 6/9. Efter endelig beslutning vil reglerne kunne ses på vores hjemmeside.
 
4. Hvor langt inde på min grund må beholderen stå?
Placeringen af beholdere er beskrevet i det nye regulativ som er på vej i høring fra d. 6/9. Efter endelig beslutning vil reglerne kunne ses på vores hjemmeside.
 
5. Jeg har tidligere betalt for at få en beholder - får jeg mine penge tilbage?
Alle beholdere både nye og gamle, er kommunens ejendom.
 
6. Hvem ejer beholderen.
Alle beholdere både nye og gamle, er kommunens ejendom.
 
7. Hvem hæfter for det, hvis beholderen bliver stjålet eller ødelagt, når den nu skal stå i skel.
Beholderen er kommunens ejendom, men forsikringsmæssigt hører den under hustanden.
 
8. Skal vi have tre beholdere hen ad vejen?
I øjeblikket ses der på 2 eller 3 spande, men ingen kan spå om fremtidens indsamlingsform.
 
9. Kan man købe sække til todelte beholdere?
Nej ikke pt., men spanden bliver heller ikke 2 delt før tidligst i 2017.
 
10. Hvornår skal spanden 2 deles?
Tidligst i 2017.