Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Topfrise-Middelfartgenbrugsplads

Farligt affald

kemikalie 

Sortering
Farligt affald er f.eks.: spraydåser(uanset indhold), maling, olieholdige produkter, kemikalier og gifte.

Farligt affald må ikke fortyndes eller blandes med andet affald eller andre typer farligt affald. Det skal sorteres fra og bortskaffes særskilt.

Opbevaring
Virksomheder er ansvarlige for, at det farlige affald er forsvarligt emballeret og opbevares så der ikke sker forurening af luft, vand eller jord.

Flydende farligt affald der er ikke-genanvendeligt skal opbevares under tag, i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være indrettet så spild kan opsamles ved brud på den største beholder.

Bortskaffelse

Virksomheder i Middelfart Kommune har følgende muligheder for at bortskaffe deres farlige affald:

  • Virksomhederne kan aflevere mindre mængder farligt affald på de kommunale genbrugspladser mod betaling af gebyr pr. læs pr. gang. Virksomheden kan max afleverer op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen.
  • Virksomheden kan lave aftale med transportører/indsamlere og behandlere af farligt affald. Ordningen gælder for alt farligt affald, der ikke afleveres på de kommunale genbrugspladser.

Virksomheden (affaldsproducenten) skal benytte registrede transportørere/indsamlere (åbner i nyt vindue) af farligt affald og affaldet skal afleveres på et registreret  behandlingsanlæg (åbner i nyt vindue), som er miljøgodkendt til at behandle den pågældende affaldstype.

 

Sidst opdateret af Lene Aaby
28. maj 2018

Middelfart Kommune
Affald & Genbrug
Fynsvej 100
5500 Middelfart

Kontakt

AffaldOnline
(adgang med nøglekort)

Se tømningsdage

Driftsforstyrrelser

Affaldsklippekort

Affaldsklippekort